PASSERSYSTEMET – NYCKLAR – GARAGE

Om Ni byter namn eller telefonnummer som Ni vill ha i porttelefonen måste Ni alltid anmäla det till vår ordförande som är nyckelansvarig, likaså om Ni önskar fler/nya nycklar eller passerbrickor. Vid avflyttning är det självklart att man informerar de nya bostadsrättsinnehavarna som flyttar in om namn och telefon ändring till porttelefonen..

Passersystemet

Om Ni byter namn eller telefonnummer som Ni vill ha i porttelefonen måste Ni alltid anmäla det till vår ordförande som är nyckelansvarig.

Nycklar

Om Ni önskar fler/nya nycklar måste Ni alltid anmäla det till vår ordförande som är nyckelansvarig.

Vid all nyckelbeställning skall alltid anges:

  1. Lägenhets nummer
  2. Ert namn
  3. Adress
  4. Telefon nummer
  5. Nyckelns systemnummer som börjar med CMA
  6. Nyckelns nummer (nyckelns namn).

Garage

Om man flyttar eller ej längre har garageplats skall fjärrsändarna/garage omedelbart vid flytt/uppsägning återlämnas till ordförande som är nyckelansvarig.

Om ni behöver byta batteri till fjärrkontrollen är det av modell CR2016, 2st.